CD&V voorstel voor windturbines in Beverhoutsveld is een klucht

Wordt het Beverhoutsveld, na 1328, toen de Bruggelingen met de Gentenaars slaag geraakten, een nieuw slagveld in 2018? Niet alleen wil de huidige meerderheid er een deel van verkopen  om de financiële putten te dempen, maar CD&V kwam een tijd geleden met het idee om er windmolens te plaatsen.

“Het voorstel van CD&V is niks anders dan een klucht”

Groen gemeenteraadslid Jan Vanasssche
Groen gemeenteraadslid Jan Vanasssche

Maar omwonenden van het Beverhoutsveld zullen niet direct  grote windturbines  zien verschijnen in het historische landschap. Het voorstel van CD&V is niks anders dan een klucht, volgens Groen-gemeenteraadslid Jan Vanassche. “ Het is de provincie West-Vlaanderen die over de aanvraag moet beslissen. Maar CD&V weet al vooraf dat dit voorstel geen enkele kans maakt om goedgekeurd te worden.  

Zo is het Beverhoutsveld een ankerplaats, d.w.z. een waardevol, gaaf landschap met erfgoedwaarde. En de provincie is hierover zeer duidelijk: er komen geen windturbines op een ankerplaats. Daarnaast verwacht de provincie dat windturbines dichtbij een bedrijventerrein, stedelijke kern of haventerrein  gebouwd worden en er in de buurt een kanaal, autosnelweg of spoorweg ligt.  Of, zoals het in het ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen letterlijk staat: “Er wordt minstens een bundeling van 2 of meer grootschalige ruimtelijke structurerende elementen vooropgesteld zoals een regionaal (of lokaal) bedrijventerrein, haventerrein, regionale lijninfrastructuur (kanaal, autosnelweg, ringweg, spoorweg) en een stedelijke kern”.   Het voorstel voldoet volgens ons ook niet aan deze voorwaarden en de kans dat de provincie dit goedkeurt is volgens ons dus nihil.

“Trouwens, na navraag bij de bevoegde diensten, kwamen we te weten dat er hiertoe nog geen enkele aanvraag naar de provincie verstuurd is”, zegt Jan Vanassche.

“We zijn vanzelfsprekend pro windenergie. Om te vermijden dat windmolenontwikkelaars om de haverklap aanvragen indienen op ongepaste plaatsen, moet de gemeente  een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken waarin locaties voor grote windturbines wél kunnen, rekening houdend met de voorwaarden van de provincie. En we zien het liefst een coöperatieve maatschappij één of meer windmolens bouwen. Zo kunnen inwoners aandelen kopen en deelnemen in de winst. “In Eeklo bewijzen ze al decennia lang dat dit mogelijk is. Dit moet in onze gemeente ook kunnen”, aldus Jan Vanassche.