OCMW-budget moet omhoog in plaats van omlaag

Het aantal Beernemnaars in armoede stijgt. Sp.a en Groen willen OCMW-budget verhogen in plaats van verlagen. Ook de uitverkoop van gemeentelijke eigendommen moet stoppen. “Deze meerderheid heeft geen sociaal hart, ” stellen gemeenteraadslid Vicky Reynaert (sp.a) en OCMW-raadslid Jaklien Tant (Groen).

OCMW-budget

De laatste 5 jaar steeg het aantal mensen die beroep doen op de voedselbanken met maar liefst 30%. Ook het aantal leefloners en het aantal mensen in schuldbemiddeling blijft stijgen. Ook in Beernem.

“En net nu meer mensen in armoede terechtkomen en geholpen moeten worden, snoeit deze meerderheid drastisch in het OCMW-budget”, zeggen gemeenteraadslid Vicky Reynaert (Sp.a) en OCMW-raadslid Jaklien Tant (Groen) verontwaardigd.

Vicky licht toe: “in 2017 verminderde de werkingstoelage van het OMCW met 250.000 euro. In 2018 vermindert de werkingstoelage met ruim 227.000 euro.”

Het is zover gekomen dat sommige taken die het OCMW op zich zou moeten nemen, nu door vrijwilligers gebeuren, zoals bv. de voedselbedeling.

Jaklien was de enige die de budgetwijziging niet wou goedkeuren. Terwijl het voor iedereen overduidelijk is dat de noden blijven stijgen. “Begrijpe wie kan”, aldus Jaklien Tant.

Pastoriewoning Oedelem

Van februari 2013 tot november 2017 huurde het OCMW Beernem de pastoriewoning in de Creytensstraat in Oedelem van de gemeente Beernem, en dit voor 500€. Deze woning werd gebruikt als opvangplaats voor kandidaat- asielzoekers. “In november 2017 verkocht de gemeente de pastoriewoning voor 185.000 euro”, zegt Jaklien Tant (Groen). De nieuwe eigenaar verhuurt het gebouw nu aan… het OCMW Beernem, maar dit keer voor 850€!

“Voor ons is dit een kortzichtig beleid”, zuchtten Vicky en Jaklien.

Sp.a en Groen willen een écht sociale koers varen. Deze meerderheid heeft immers geen sociaal hart. Het OCMW-budget moet omhoog in plaats van omlaag om aan de noden van de mensen in armoede te voldoen.  “Het kan toch niet zijn dat we vele miljoenen euro’s uitgeven aan nieuwe gebouwen en nieuwe sportinfrastructuur, maar geen zorg willen dragen voor de kwetsbare mensen in onze gemeente zoals inwoners met een klein pensioen, alleenstaande moeders met kinderen, zieke mensen, leefloners, mensen in energiearmoede, enz.”, menen Vicky en Jaklien.