Resultaten van bevraging Hart voor Beernem

De Beernemnaar ligt vooral wakker van voetpaden, fietspaden, openbaar groen en (verkeers)veiligheid. De resultaten van de enqûete ‘Hart voor Beernem’ die het kartel sp.a- Groen in het najaar van 2017 organiseerde, zijn bekend.

In de lijst van thema’s waar het gemeentebestuur het meest aandacht aan moet besteden, staat de heraanleg en het onderhoud van fiets- en voetpaden met stip op nummer 1. Ook de
verkeersveiligheid vinden onze inwoners een heel belangrijk aandachtspunt (op 2). De Beernemnaar vindt verder het onderhoud van het openbaar groen een belangrijk aandachtspunt (op 3). Op nummer 4 staat dan weer het (gebrek aan) openbaar vervoer.
Ook het rondslingerende zwerfvuil blijft een belangrijke bron van ergernis (op 5).

Veiligheid vinden de inwoners ook een prioriteit (op 6), net als een gezond financieel beleid (op 7). Het beleid moet ook meer doen om armoede te bestrijden (op 8). Velen vrezen voor de betaalbaarheid van huizen en gronden (op 9). Ten slotte moet de gemeente maatregelen nemen tegen de klimaatopwarming (op 10).

Bovenstaande thema’s brachten sp.a en Groen de afgelopen jaren al verschillende malen ter sprake, zowel in de gemeenteraad als in de pers. Sp.a en Groen verwerken bovenstaande resultaten en de suggesties die ze ontvingen in hun programma waarmee ze naar de kiezer stappen. De thema’s uit de top 10 die de mensen het meest bezig houden zullen dan ook belangrijke aandachtspunten vormen in ons programma.

“Zo schrijven de inwoners ook zelf mee aan de toekomst van hun gemeente”, aldus voorzitters Ignace Tousseyn (Groen) en Ignace Gernaey (Sp.a). “En met ons tienpuntenprogramma willen we van een 5-sterrengemeente een 10-sterrengemeente maken.

Meer details zijn beschikbaar op http://www.spagroenbeernem.be/hart-voor-beernem-de-resultaten