Slechte luchtkwaliteit aan scholen

Leden van sp.a en Groen hielden een symbolische actie aan basisschool De Drie Beertjes in Beernem. Want het Greenpeace-onderzoek dat de luchtkwaliteit aan scholen onderzocht, geeft ons gelijk: kiss-and-ridezones zorgen voor meer auto’s aan de schoolpoort en meer luchtvervuiling die onze kinderen ziek maakt, ook in Beernem.

“Samen met de Minister van Onderwijs willen we de kiss-and-ridezone terug weg.”

Stikstofdioxide Oedelem centrum

In de plaats moeten veilige schoolroutes ervoor zorgen dat  meer ouders hun kinderen met de fiets of te voet naar school kunnen brengen. Daartoe willen we fietsstraten en schoolstraten invoeren.

In overleg met alle partijen kan een tijdelijk parkeerverbod voor niet-bewoners aan de schoolpoorten tijdens de openings-en sluitingsuren, samen met een goede parkeergeleiding Koning Auto uit de omgeving van de school weren.

Om dit te bereiken, kiezen sp.a en Groen resoluut voor een ommezwaai in het huidig mobiliteitsbeleid. De fietser en de voetganger moeten Keizer van de weg worden. Dat zorgt voor schonere lucht, veiliger verkeer en gezondere kinderen en volwassenen.

Stikstofdioxide Beernem (nieuwe kerk)

De Vlaamse Milieu Maatschappij publiceert kaarten die de berekende luchtkwaliteit (jaargemiddelde 2016) tonen op basis van de vaste meetstations voor drie verschillende luchtverontreinigende stoffen: fijn stof (PM10 en PM2,5), stikstofdioxide en roet (black carbon).