sp.a Groen wil woonerven, waar kinderen veilig op straat kunnen spelen

In de nieuwe wijk Mouterijstraat in Sint-Joris, waar veel jonge gezinnen wonen, kunnen kinderen niet veilig op straat spelen. De auto is er immers baas. Er een woonerf van maken, kan het probleem oplossen. Maar het gemeentebestuur wil niet mee. De meerderheidspartijen keurden ons agendapunt af. Ook ons voorstel om te starten met een bevraging van de bewoners werd afgewezen. Blijkbaar is het gemeentebestuur bang van haar eigen inwoners.

De huidige meerderheid keurde ons agendapunt af om van de Mouterijstraat een woonerf te maken.

Dit verkeersbord duidt het begin van een woonerf aan.

Een woonwijk is zo ingericht dat kinderen er overal kunnen lopen en spelen. Voetgangers mogen de volle breedte van de straat gebruiken en auto’s mogen enkel stapvoets (max. 20 km/u) rijden. Auto’s kunnen er blijven parkeren, maar dan in afgebakende parkeervakken. Bij het plannen van nieuwe wijken willen we dan ook dat kinderen de norm worden en niet Koning Auto, zoals nu het geval is. Dat is niet enkel goed voor de veiligheid van de kinderen, maar ook voor alle bewoners. En het zorgt ervoor dat de straat opnieuw een publieke ontmoetingsruimte wordt, een win-winsituatie dus.