We gaan voor een gemeente voor ons allemaal

Beernem moet een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt. Een plaats waar het goed is om allemaal samen te leven, te wonen, te werken en vrije tijd te beleven. Een samenleving die mensen verbindt en verenigt, in plaats van verdeelt, angst zaait en buitensluit.

Sp.a-Groen komt op voor mensen die het moeilijk hebben. Het voeren van een sociaal beleid vinden we een prioritaire opdracht van de gemeente (en de hogere overheid).

We willen inzetten op een verantwoordelijk sociaal beleid. Zo willen wij een schepen van Armoedebestrijding. Deze schepen kan zijn/haar collega’s-schepenen aanspreken op hun bevoegdheidsdomeinen. Zo kan hij/zij ervoor zorgen dat de armoedetoets toegepast wordt op belangrijke beleidsbeslissingen: bv. de retributie op afval (huisvuilzakken), de kinderopvang, de vakantiewerking, cultuur, sport,…. De toepassing van de armoedetoets betekent dat bij elke beslissing wordt nagegaan of mensen met een laag inkomen niet benadeeld worden.

Via gezinswerkers kunnen we armoede actief opsporen. We willen een verhoging van het OCMW-budget. Voor mensen die het moeilijk hebben, zoeken wij naar gepaste inkomenssteun. Wij bieden hen begeleiding en trajecten naar de arbeidsmarkt aan en geven hen toegang tot kwaliteitsvolle diensten.

Lees verder over dit standpunt