Sp.a – Groen vult lijst met kandidaten verder aan

Vandaag stellen we met trots de mensen voor die ons project mee zullen trekken. Zij vullen de sp.a - Groen lijst verder aan en vormen het sociaal, progressief en ecologisch alternatief voor Beernem in de volgende legislatuur.

Naast lijsttrekker Jan Vanassche en Vicky Reynaert, kiezen zij resoluut voor een echt ander beleid.

Roos Lambrecht

Groen gemeenteraadslid Roos Lambrecht staat op de derde plaats. Naast haar toewijding om meer inspraak te geven aan kinderen en jongeren, streeft Roos ook naar een gezonde en groene gemeente waar leefbaarheid en levendigheid in balans zijn. Vol enthousiasme zet ze de bakens uit voor een gemeente met pit. 

Vicky Verstringe

Op de vierde plaats komt sp.a gemeenteraadslid Vicky Verstringe. Als commercieel consulent bij Bond Moyson komt ze dagelijks in contact met mensen die in grote armoede leven. Vicky wil zich blijven inzetten om de mensen te helpen. .

Rolle De Bruyne

Op nummer vijf staat Groen eregemeenteraadslid Rolle De Bruyne. Na een welverdiende politieke pauze, treedt de bekendste bio-landbouwer terug op de voorgrond.  

Martine Deloof

Een nieuw gezicht vinden we op de zesde plaats. Martine Deloof komt op voor sp.a en is postbode. Door haar job ziet ze veel verdoken problemen bij héél wat inwoners. Martine wil zich voor die mensen inzetten met oplossingen.

Ignace Tousseyn

Groen voorzitter Ignace Tousseyn vult plaats 7. Als fervent fietser, pleit Ignace voor veiliger fietsverkeer: fietsstraten, conflictvrije kruispunten..  Woonerven toveren wijken om in ontmoetingsplekken, waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en ouders gezellig kunnen kletsen.

Annette Devliegher

Voor sp.a vinden we op de 8ste plaats tenslotte ABVV vakbondsafgevaardigde Annette Devliegher. Als lid van de Gendercommissie streeft Annette naar gelijkheid voor mannen en vrouwen. Verder wil ze zich ook volop inzetten voor het sociale leven binnen onze gemeente.