Sp.a – Groen gaat voor een groen en gezond Beernem, voor mens én dier

Wij maken werk van de verhoging van de leefkwaliteit in Beernem: wij willen een gezonde, groene, milieu-, klimaat- en diervriendelijke gemeente.

We gaan allemaal een beetje dood aan luchtvervuiling. Vuile lucht kost ons gemiddeld 9 maanden van ons leven. Propere lucht is voor ons een basisrecht. Net als drinkbaar water en veilig voedsel. De grootste vervuiler blijft de auto. We willen daarom meer mensen op de fiets krijgen als deel van de oplossing.

In Beernem is nog veel groen. Dat waarderen de inwoners. Maar om dat groen (haagjes, bermen,…) op een milieuvriendelijke manier te onderhouden is er voldoende personeel nodig.

Wij streven naar een landelijke gemeente met aandacht voor gezonde voeding en voor familiale, milieu- en diervriendelijke landbouw.

We willen kwaliteitsvol en gezond voedsel voor iedereen. De landbouwer heeft daarbij recht op een eerlijke prijs voor zijn product. Zo krijgt hij de middelen om dieren op een diervriendelijke manier te kweken. We zorgen voor de nodige impulsen voor biolandbouw. We zetten in op de korte keten en kiezen voor de lokale winkelier.

Wij gaan voor een gemeente die lokaal ondernemen en winkelen stimuleert en zich toeristisch op de kaart zet.

Lokaal winkelen is op alle vlakken slim winkelen. Het verkleint de ecologische voetafdruk en het zorgt voor een dynamische gemeente: lokale ondernemers zijn hier verankerd en nemen dikwijls een verantwoordelijkheid op in het verenigingsleven of de adviesraden. We ondersteunen de lokale handelaar en ondernemer door blijvend te investeren in een ondernemersvriendelijk klimaat.

Lees verder over dit standpunt.