Duurzamer en betaalbaar, voor iedereen

We moedigen de bouw van duurzame, energieneutrale woningen aan. Via slimme premiestelsels ondersteunen we het energiezuiniger maken van oudere woningen door renovatie. We geven verder vorm aan het sociaal woonbeleid en zetten in op kernversterkende maatregelen.

Daartoe komt de gemeente als coördinator van het woonbeleid sterker uit de hoek: we tekenen een verantwoord kader uit dat ruimtelijke verrommeling tegengaat en het bouwen van duurzame, energieneutrale woningen aanmoedigt. Niet de projectontwikkelaar, maar de gemeente neemt het voortouw.

De woonbehoeftes en de manier van wonen zijn veranderd. Daarom vinden wij dat de gemeente de mogelijkheid moet krijgen zélf te kunnen inspelen op de nood aan verdichting. Dat komt ook de mobiliteit ten goede: mensen die in de woonkernen wonen, kunnen te voet of met de fiets naar de bakker, slager, kapper, enz.

Kortom, sp.a-Groen wil een duurzaam en betaalbaar dak boven elk hoofd. Maar… hoe doe je dat nu?

Lees hier verder over hoe we dit willen doen.