Betreurenswaardig: Beernem sluit toch niet aan bij statiegeldalliantie

Ook in Beernem is het opruimen van zwerfvuil een hele karwei. Uit cijfers (2016) blijkt dat de OCMW-dienst Proper en Net, mensen van de vzw Veldzicht en verschillende vrijwilligers jaarlijks ruim 30 ton zwerfvuil langs de straten van Beernem opruimen.

Naast een mobiele camera om sluikstorters te klissen, vroegen sp.a en Groen op de gemeenteraad van januari om toe te treden tot de Statiegeldalliantie, een groepering van maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en milieuorganisaties die unisono pleiten om statiegeld in te voeren. De alliantie kwam er nadat Minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) aangaf dat ze voorstander was van het invoeren van statiegeld en dat ze dit jaar hierover een beslissing zou nemen.

Roos Lambrecht (Groen) “De CD&V-N-VA- meerderheid vond dit in januari nog een goed idee (zie ook PDF verslag p.9-13), maar vond het een sterker signaal indien ze de intercommunale IVBO kon overtuigen om toe te treden namens de 9 gemeenten die erbij aangesloten zijn (Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke). Het agendapunt werd om die reden verdaagd naar de gemeenteraad van april.

Vicky Reynaert (sp.a): “Groot was onze verbazing toen de meerderheid op deze gemeenteraad volledig haar kar gekeerd had: plotseling wou ze zich enkel nog engageren om een brief te schrijven naar de minister en had ze geen zin meer om lid te worden van de statiegeldalliantie.”

Naar verluidt lag de N-VA in dit dossier dwars en verklaart dit de plotselinge ommekeer.

Roos en Vicky: “We besluiten dat zwerfvuil dan toch geen prioriteit is voor dit gemeentebestuur, ondanks allerlei eerdere, stoere verklaringen.Jammer voor de Beernemnaars en ook jammer voor de landbouwers die nu moeten blijven vrezen dat er zwervuil zoals blikjes en PET-flessen in hun weides belanden. Na het maaien belanden er soms stukjes van weggegooide blikjes of ander zwerfvuil in het veevoeder. In de magen van de dieren veroorzaken die stukjes letsels, die koeien ziek maken en zelfs kunnen doden.”

Beernem doet dan wel niet mee, maar intussen steunen al 158 van de 308 Vlaamse gemeenten (waaronder buurgemeenten Brugge, Damme en Oostkamp) de vraag van de Statiegeldalliantie om statiegeld in te voeren voor drankblikjes en plastic flessen. De meerderheid van de bevolking staat hierachter, maar de lobby van o.a. supermarkten en bedrijven is er tegen. Statiegeld helpt nochtans om het zwerfvuil te verminderen, dat
bewijzen landen zoals bv. Duitsland en Denemarken, Noorwegen, enz. Alvast in Beernem heeft de lobby gewonnen…