Meer vrouwen aan de top

Vrouwen maken de helft van de bevolking uit, maar de meeste gemeenteraden en colleges van burgemeester en schepenen in Vlaanderen bestaan nog bijlange na niet uit 50% vrouwen en 50% mannen.

Dit is helaas zeer zeker het geval in Beernem: het belangrijkste politieke beslissingsorgaan -het college van Burgemeester en Schepenen- telt op een totaal van zeven leden (incl. de Burgemeester) slechts één vrouw (ter info: het grondwettelijk minimum is één!). Dat is men zegge en schrijve een score van een beschamende 14,3%! In Vlaanderen is gemiddeld 33%(1) van het Schepencollege vrouwelijk. Beernem komt met zijn 14,3% dus nog niet eens aan de helft van het Vlaamse gemiddelde!

Samenstelling Schepencollege

De grootste partij van Beernem heeft geen enkele vrouwelijke afgevaardigde in het college van Burgemeester en Schepenen. Il faut le faire: 35% van de stemmen halen en geen enkele vrouw in een uitvoerend mandaat! Bedroevend, daar bestaat geen ander woord voor.

Conclusie:
in Beernem zijn vrouwen in de huidige meerderheid dus behoorlijk in de minderheid.
Dit kan geen toeval meer zijn en dat is het ook niet.

Nochtans komt de aanwezigheid van vrouwen de bestuurskwaliteit ten goede. Bovendien moeten zij mee de agenda kunnen bepalen. En dit om de doodeenvoudige reden dat er geen echte democratie kan bestaan als vrouwen consequent en voortdurend van machtsposities worden uitgesloten.

Dit moet dus beslist anders en daar zorgt onze kartellijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 voor: van de eerste vier kandidaten op de lijst sp.a-Groen, zijn er maar liefst 3 vrouw. Van de in totaal 25 kandidaten zijn er 12 vrouw.

De huidige gemeenteraadsfracties van sp.a en Groen bestaan uit 5 personen, waarvan drie vrouwen.

Sp.a-Groen bewijst dus nu al dat het anders en vrouwelijker kan en zal, als de kiezer ons hiertoe een mandaat geeft, deze lijn ook doortrekken naar alle belangrijke beslissingsorganen op gemeentelijk niveau.

(1) Bron: Gemeenteraadsverkiezingen 2018; Memorandum voor een goed lokaal gelijkekansenbeleid (Vrouwenraad, september 2017)