De Beernemse bevolking, samengevat in 25 gedreven kandidaten!

Een kandidatenlijst moet steeds zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de bevolking. Verkozenen moeten immers voeling hebben met de mensen die hen verkozen hebben. Per slot van rekening moeten zij ernaar streven om de bezorgdheden, bekommernissen en noden van éénieder te vertalen in goed, transparant, participatief en rechtvaardig bestuur.

Dat vergt, naast dadenkracht en visie, ook en vooral luisterbereidheid en empathie.

Zij moeten in elk opzicht tussen de mensen staan, en niet erboven of ernaast.

De 25 gedreven kandidaten van onze kartellijst Sp.a-Groen weerspiegelen dan ook de Beernemse bevolking, zowel in cijfers als en letters.

Je vindt onze 12 vrouwen en 13 mannen tussen de mensen: in Sint-Joris, in Beernem en in Oedelem-Oostveld. Ze zijn van alle leeftijden: van jong (18 jaar) tot ietsje ouder (76 jaar).

In onze rangen tellen we ervaren rotten in de lokale politiek, maar ook nieuwkomers die om de hoek komen piepen.

Ze zijn arbeider, landbouwer, kaderlid of bediende en werken voor de overheid of de privé, zijn gepensioneerd of net afgestudeerd.

Ze zijn single, wonen samen of zijn gehuwd, zijn mama of papa van jongvolwassenen, tieners of kleuters of alleenstaande ouder.

Sommigen staan voor de klas, anderen op de barricades (vakbondsafgevaardigde) of in het operatiekwartier (verpleegkundige). Tegen betaling omdat het hun job is, of vrijwillig omdat ze sociale bewogenheid (sociale kledingwinkel, voedselbank,…) of het verenigingsleven (feestcomité, wielerclub, senioren,…) heel belangrijk vinden.

Van de zorg (mutualiteit, voedingsdeskundige), over de postbedeling tot de ICT (software), van overal doen ze mee. De ene doet het met muziek (piano), de andere met bijen (imker).

En we hebben er zelfs twee die zó gedreven zijn dat ze ook op de provincieraadslijst staan, waarvan ééntje zelfs helemaal bovenaan. Beernem boven: toppie!

Het is duidelijk: waar je in Beernem ook gaat, je vindt er altijd wel een Spa.Groen-kandidaat. Verschillende mensen met verschillende talenten en een al even diverse achtergrond, maar stuk voor stuk herkenbaar aan één ding: ze hebben allemaal een Hart voor Beernem. Een Warm Hart voor Beernem.