Een duurzaam en betaalbaar dak boven elk hoofd

We moedigen de bouw van duurzame, energieneutrale woningen aan. Via slimme premiestelsels ondersteunen we het energiezuiniger maken van oudere woningen door renovatie. We geven verder vorm aan het sociaal woonbeleid en zetten in op kernversterkende maatregelen.

Daartoe komt de gemeente als coördinator van het woonbeleid sterker uit de hoek: we tekenen een verantwoord kader uit dat ruimtelijke verrommeling tegengaat en het bouwen van duurzame, energieneutrale woningen aanmoedigt. Niet de projectontwikkelaar, maar de gemeente neemt het voortouw.

De woonbehoeftes en de manier van wonen zijn veranderd. Daarom vinden wij dat de gemeente de mogelijkheid moet krijgen zélf te kunnen inspelen op de nood aan verdichting. Dat komt ook de mobiliteit ten goede: mensen die in de woonkernen wonen, kunnen te voet of met de fiets naar de bakker, slager, kapper, enz.

Kortom, sp.a-Groen wil een duurzaam en betaalbaar dak boven elk hoofd. Maar…hoe doe je dat nu?

Een duurzame gemeente: zo doe je dat!

Wij willen zowel bij renovatie als bij nieuwbouw alle nieuwe openbare gebouwen energieneutraal maken en zoveel mogelijk met ecologische bouwmaterialen optrekken.

We tekenen een visie uit die bepaalt welk type woning (appartementen, eengezinswoningen, enz.) waar kan komen, best op maat van het dorp en de wijk en omringd door groen (ook bij appartementsbouw). Kernversterking, verdichting is hierbij de norm.

We moedigen het creëren van duurzame wijken aan: de woningen zijn energieneutraal of leveren zelf energie en worden gebouwd met duurzame en ecologische materialen. We gaan hiervoor in gesprek met bouwpromotoren, sociale huisvestingsmaatschappijen,….

We ondersteunen nieuwe woonvormen zoals cohousing en kangoeroewonen. Vormen van samenwonen en woningdelen zijn oplossingen voor fenomenen als vergrijzing en gezinsverdunning in combinatie met intensief ruimtegebruik.

Ons woonbeleid heeft ook aandacht voor kwalitatief wonen van senioren, personen met een beperking en mensen die het financieel moeilijk hebben (bv. éénoudergezinnen, enz.)

Passend voor een ieders portemonnee

We geven verder vorm aan een sociaal woonbeleid via de Woonwinkel. We onderzoeken de mogelijkheid of de gemeente via het derdebetalerssysteem (d.w.z. de gemeente schiet het geld tijdelijk voor) kan tussenkomen in de kosten voor energiezuinige renovaties.

We engageren ons om kandidaat-eigenaars meer te laten gebruik maken van de Vlaamse energielening (aan vaste rentevoet van 2% of onder bepaalde voorwaarden aan 0%).

Naast sensibilisering zetten we ook via slimme premiestelsels sterker in op het energiezuiniger maken van oudere woningen door renovatie. We geven gemeentelijke premies voor energiezuinige maatregelen.

Meest recente berichten