Groen en gezond, voor mens en dier

Wij maken werk van de verhoging van de leefkwaliteit in Beernem: wij willen een gezonde, groene, milieu-, klimaat- en diervriendelijke gemeente.

We gaan allemaal een beetje dood aan luchtvervuiling. Vuile lucht kost ons gemiddeld 9 maanden van ons leven. Propere lucht is voor ons een basisrecht. Net als drinkbaar water en veilig voedsel. De grootste vervuiler blijft de auto. We willen daarom meer mensen op de fiets krijgen als deel van de oplossing.

In Beernem is nog veel groen. Dat waarderen de inwoners. Maar om dat groen (haagjes, bermen,…) op een milieuvriendelijke manier te onderhouden is er voldoende personeel nodig.

Wij streven naar een landelijke gemeente met aandacht voor gezonde voeding en voor familiale, milieu- en diervriendelijke landbouw.

We willen kwaliteitsvol en gezond voedsel voor iedereen. De landbouwer heeft daarbij recht op een eerlijke prijs voor zijn product. Zo krijgt hij de middelen om dieren op een diervriendelijke manier te kweken. We zorgen voor de nodige impulsen voor biolandbouw. We zetten in op de korte keten en kiezen voor de lokale winkelier.

Wij gaan voor een gemeente die lokaal ondernemen en winkelen stimuleert en zich toeristisch op de kaart zet.

Lokaal winkelen is op alle vlakken slim winkelen. Het verkleint de ecologische voetafdruk en het zorgt voor een dynamische gemeente: lokale ondernemers zijn hier verankerd en nemen dikwijls een verantwoordelijkheid op in het verenigingsleven of de adviesraden. We ondersteunen de lokale handelaar en ondernemer door blijvend te investeren in een ondernemersvriendelijk klimaat.

Een groene gemeente

We besteden aandacht aan een aantrekkelijker, mooier uitzicht van de gemeente door o.a. verzorgde groenaanplantingen.

We maken een bomenbeheersplan op, investeren mee in de aankoop van natuurgebieden en het vergroenen van akkers/akkerranden. Dit zijn maar enkele van de maatregelen die we willen nemen.

Een milieu- en klimaatvriendelijke gemeente

We promoten en belonen het milieuvriendelijk tuinieren en de biolandbouw, we moedigen het fietsverkeer aan, vergroenen het gemeentelijke wagenpark, voeren een sterk afvalpreventiebeleid en gaan voluit voor een klimaatvriendelijke gemeente die een modelleerling wordt inzake hernieuwbare energie.

Een gezonde en ondernemersvriendelijke gemeente

Met de "Korte Keten" slaan we een brug tussen boer en consument. De consument bestelt aan een voordelige prijs en de boer krijgt een eerlijke prijs. Dit kan omdat we tussenstappen, zoals groothandel, retail, veiling, … uitschakelen. Lokaal en dichtbij winkelen zijn hierbij sleutelwoorden.

Een diervriendelijke gemeente

We hebben aandacht voor dierenwelzijn. Dieren hebben een positief effect op mensen. Huisdieren kunnen therapeutisch zijn en een hulp tegen vereenzaming. We willen een gemeente zijn die respectvol omgaat met dieren. Waar mensen dieren mishandelen of verwaarlozen grijpen we kordaat in.

Meest recente berichten