Hart voor Beernem : de resultaten

De resultaten van de bevraging ‘Hart voor Beernem’ zijn bekend. De Beernemnaars konden op papier, online of via een deur-tot- deurbevraging vragen beantwoorden zoals: Wat is het eerste wat je zou doen, als je burgemeester van onze gemeente was? Of: Waar bent u het meest/het minst tevreden over? Ook gaven ze aan aan welk thema's het gemeentebestuur het meest aandacht moet besteden.  Tenslotte mocht iedereen suggesties doen voor een beter Beernem.

Het is hier goed

Landelijk, open en groen

Uit de resultaten van de bevraging blijkt dat de Beernemnaars - zowel de mensen die er al heel hun leven wonen, als de ‘inwijkelingen of ‘aangespoelden’- er graag wonen. Ze waarderen het rustige, landelijke karakter van hun gemeente en vooral de open, groene ruimte. 

Bruisend en vertrouwd

Ze willen dat dit zo blijft en vinden dat de gemeente hierover moet waken. Ook het bruisende verenigingsleven en de kleinschaligheid van de gemeente vinden velen een troef: mensen kennen mekaar, komen mekaar veel tegen, voelen zich verbonden en dat geeft een goed gevoel.

Dit kan beter

1. Voet- en fietspaden

De gebrekkige voetpaden en fietspaden staat met stip op één. De lijst van
knelpunten is helaas lang.

Lees meer

2. Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid volgt op de tweede plaats. Vooral aan de schoolpoort en langs de schoolroutes voelen fietsende kinderen en ouders zich helemaal niet op hun gemak. 

Lees meer

3. Openbaar groen

Veel inwoners vinden dat het onderhoud van het openbaar groen beter kan. Sommige graspleintjes geven een verwaarloosde indruk.

Lees meer

4. Openbaar vervoer

Op de vierde plaats vinden we het openbaar vervoer, waarbij de vermindering van het aantal treinen dat Beernem aandoet voor ontevredenheid zorgt.

Lees meer

5. Zwerfvuil

Zwerfvuil is ergernis nummer vijf en dat is voor niemand een verrassing. Ondanks de geregelde schoonmaakacties blijven de blikjes, plastic flessen, enz. in de bermen sterk aanwezig.

Lees meer

1. Voet- en fietspaden

Betere voet- en fietspaden

Waar de Beernemnaars het meest van wakker liggen, zijn de gebrekkige voetpaden en fietspaden. De lijst van knelpunten is lang. 

Hier moet het toekomstige beleid duidelijk een versnelling hoger schakelen. 

Knelpunten

De volgende pijnpunten komen duidelijk naar boven:

  • - het fietspad in de Sint-Jorisstraat, in de Schipperstraat en Hoornstraat
  • - het gebrek aan een fietspad van Beernem naar Wingene
  • - de voetpaden in de Tinhoutstraat, de Bloemendalestraat, de Maréchalstraat, Vaart-Zuid

2. Verkeersveiligheid

Schoolomgevingen

Mensen zin erg bezorgd bezorgd over de verkeersveiligheid voor de fietsers en voetgangers. Dat is niet verwonderlijk.

Vooral aan de schoolpoort en langs de schoolroutes voelen fietsende kinderen en ouders zich helemaal niet op hun gemak. 

Veel en zwaar verkeer

De dorpskern van Oedelem is een knelpunt. Maar ook de overlast van auto’s die te snel door de straat of wijk rijden is een bron van ergernis.

Bewoners van de Sint-Andreaslaan vrezen voor nog meer overlast van vrachtwagens, nu de industriezone uitgebreid werd.

3. Openbaar Groen

Veel inwoners vinden dat het openbaar groen beter kan onderhouden worden. Sommige
graspleintjes geven een verwaarloosde indruk.

4. Openbaar Vervoer

Beernemnaars zijn minder en minder tevreden over het aanbod van het openbaar vervoer in de gemeente.

Het is vooral de vermindering van het aantal treinen in Beernem, die voor ontevredenheid zorgt.

5. Zwerfvuil

Zwerfvuil is ergernis nummer 5. Dat is voor niemand een verrassing.

Ondanks de geregelde schoonmaakacties blijven de blikjes, plastic flessen, enz. in de bermen sterk aanwezig.