Jan Vanassche

Tweede Schepen Jan Vanassche (Groen)

Jan Vanassche (Groen) is tweede schepen. Jan heeft deze bevoegdheden:

  • Ruimtelijke ordening
  • Omgevingsvergunningen voor particulieren
  • Ruimtelijke planning, dorpsontwikkeling, wonen, huisvesting, De Woonwinkel
  • Milieu, natuur, dierenwelzijn, duurzaamheid, klimaat en energie
  • Groenbeheer
  • Toerisme
  • Landinrichting

Onze gemeenteraadsleden

Bijzonder comité sociale dienst