Lokaal ondernemen en toerisme

Wij gaan voor een gemeente die lokaal ondernemen en winkelen stimuleert en zich toeristisch op de kaart zet.

Lokaal winkelen is op alle vlakken slim winkelen. Het verkleint de ecologische voetafdruk en het zorgt voor een dynamische gemeente: lokale ondernemers zijn hier verankerd en nemen dikwijls een verantwoordelijkheid op in het verenigingsleven of de adviesraden. We ondersteunen de lokale handelaar en ondernemer door blijvend te investeren in een ondernemersvriendelijk klimaat.

De “korte keten”

Met de "Korte Keten" slaan we een brug tussen boer en consument. De consument bestelt aan een voordelige prijs en de boer krijgt een eerlijke prijs. Dit kan omdat we tussenstappen, zoals groothandel, retail, veiling, … uitschakelen. Lokaal en dichtbij winkelen zijn hierbij sleutelwoorden.

Een paar van onze initiatieven:

  • we ondersteunen de streekproducten;
  • we werken samen met de lokale middenstandsorganisaties (Unizo) en lokale handelaars/winkeliers om de lokale handel te promoten;
  • we zetten de verkoop op de hoeve in de kijker;
  • we onderzoeken de haalbaarheid van een Beernemse boerenmarkt waarop boeren uit de buurt hun producten rechtstreeks aan de consument kunnen verkopen.

Lokaal winkelen en ondernemen stimuleren

We geven een vestigingspremie aan startende buurtwinkels om de dynamiek in bepaalde winkelstraten te behouden en te versterken.

We zoeken actief mee naar een invulling van een leegstaande zaak door op de gemeente een register van leegstaande handelszaken bij te houden.

We geven buurtwinkels, de horeca en avondmarkten een centrale plaats in de gemeente en voeren strijd tegen de leegstand in winkelstraten door o.a. het faciliteren van pop-upwinkels.

We kijken na of we een proportioneel aanvullende compensatie aan lokale handelaars kunnen geven vanuit de gemeente bovenop de hinderpremie bij langdurige wegenwerken.

We voorzien, in het belang van de bewoners van o.a. de Sint- Andreaslaan geen verdere uitbreiding van het industriepark Hulstlo en Industriepark-Noord en -Oost op de huidige locatie. Uitbreiding kan wel op andere plaatsen zodat de ontsluiting niet ten nadele van de dorpskernen gebeurt. We pleiten hier voor lokaal verankerde, familiale bedrijven.

Beernem toeristisch op de kaart zetten

We gaan voor een gemeente die zich toeristisch profileert, maar hierbij vooral de zachte recreanten (fietsers, wandelaars) aantrekt. Een goed draaiend toerismebureau is hiervoor essentieel. We leggen de focus op ecotoerisme: dit is toerisme dat vooral positief is voor de lokale bevolking, de plaatselijke handelaars en het milieu.

We maken de openingsuren van de toeristische dienst in het Schepenhuys in Oedelem toeristvriendelijker zodat de dienst meer in het weekend open is.

We behouden het fietspunt aan het station en breiden dit uit met een infopunt tijdens de zomerperiode (fietsverhuur weekend).

Meest recente berichten