Over ons


Voor het eerst in de politieke geschiedenis van Beernem bundelen sp.a Beernem en Groen Beernem de krachten. Beide partijen willen samen een warm, progressief, sociaal en  ecologisch alternatief vormen voor de centrumrechtse CD&V-N- VA-coalitie die nu in Beernem de lakens uitdeelt. Met een kartellijst waarbij Groen trekt en sp.a duwt willen we resoluut gaan voor een echt ander beleid, een beleid met een hart, een hart voor Beernem.

De laatste jaren is de samenwerking tussen sp.a Beernem en Groen Beernem sterk gegroeid, we delen heel vaak dezelfde visie op de onderwerpen die in de gemeenteraad aan bod komen. Het is dan ook een logische stap om die samenwerking te bestendigen en te verstevigen. Na constructieve gesprekken, waarbij we elkaar nog beter leerden kennen en waarderen, en na consultatie van onze leden en achterban, zag het idee van een kartel het licht. Omdat het huidige kiessysteem vooral de grote partijen bevoordeelt, hopen we door samen te werken de stem van onze kiezers een sterker gewicht te geven.

Onze ambitie is duidelijk: wij willen besturen vanaf 2019, als we hiervoor het mandaat
krijgen van de Beernemnaars. Met het kartel sp.a-Groen willen we een beleid met een hart, een hart voor Beernem. Wij willen een zorgzame, ecologische en solidaire samenleving. Tegenover angst en verdeeldheid zetten wij menselijkheid en verbondenheid.
Als kartel kiezen we voor:

  • Een sociale en solidaire gemeente met aandacht voor mensen die het moeilijk hebben
  • Een gezonde, groene, biodiverse, milieu- en klimaatvriendelijke gemeente.
  • Een duurzame en betaalbare gemeente om te wonen
  • Een verkeersveilige, mobiele gemeente met echt veilige schoolomgevingen en betaalbaar openbaar vervoer
  • Een landelijke gemeente met aandacht voor familiale en milieuvriendelijke landbouw
  • Een gemeente die lokaal ondernemen en winkelen stimuleert en die zich toeristisch op de kaart zet
  • Een gezellige, warme gemeente die het verenigingsleven (sociaal-culturele organisaties, sportverenigingen, …) aanmoedigt en ondersteunt
  • Een gemeente met speciale aandacht voor kinderen én senioren
  • Een gemeente die cultuur in zijn al zijn facetten ondersteunt en promoot en die haar erfgoed respecteert
  • Een gemeente die financieel gezond is, rechtvaardig belast, die ten dienste staat van iedereen en die burgers meer inspraak geeft in het beleid.

Ons verkiezingsprogramma is nog “in opbouw”. Hoe het er finaal zal uitzien, wordt immers mee bepaald door elke Beernemnaar. Het kloppend hart van Beernem is immers de Beernemnaar zelf. Daarom nodigen we alle inwoners uit om deel te nemen aan onze bevraging via
www.hartvoorbeernem.be of via de pagina’s in Vrije Tijd van oktober. Ook tijdens deur-tot-
deur-bevragingen, de Beernemse avondmarkt (22 september) en andere evenementen
luisteren we graag naar de bezorgdheden en meningen van elke inwoner.
Bovendien roepen wij hierbij alle voorzitters van de Beernemse adviesraden en verenigingen
op om ons hun memoranda voor de verkiezingen te bezorgen. Hun raden en verenigingen
voelen immers meer dan wie ook de polsslag van het Beernemse samenleven.
Wij willen een écht ander beleid, een beleid met een hart, een hart voor Beernem en samen
met onze inwoners willen we van Beernem dan ook voor iederéén een warme en
aangename gemeente maken om in te wonen, te werken en (samen) te leven.