Rechtvaardige belastingen, verantwoorde uitgaven en duurzame, toekomstgerichte investeringen.

Een financieel gezonde gemeente die rechtvaardig belast

De twee belangrijkste fiscale instrumenten (dit zijn de “aanvullende belasting op de personenbelasting” en de “opcentiemen op de onroerende voorheffing”) willen we rechtvaardiger inzetten.

We vullen ze aan met belastingen die sociaal zwakkere groepen niet treffen, zoals een belasting op tweede verblijven of een taks op onbebouwde percelen van bouwmaatschappijen.

We voeren een gezond financieel beleid met een evenwicht tussen duurzame investeringen en schuldafbouw. Daarbij moet er ruimte blijven voor investeringen met een korte terugverdientijd en voor gerichte publiek-private samenwerkingen (PPS) die effectief win-win zijn (geen PPS enkel om kosten en risico’s buiten balans te houden).

Transparantie troef

De financiële rapportering moet bevattelijk zijn voor een raadslid zonder dat die specifieke financiële bagage heeft of een opleiding balanslezen hoeft te volgen. De verplichte documenten uit de beheers- en beleidscyclus voldoen hier niet aan. In overleg met de financieel beheerder gaan we op zoek naar een begrijpelijke financiële rapportering.

We dragen ethisch bankieren hoog in het vaandel.

We hanteren ethische normen bij openbare aanbestedingen.

Via wijkbudgetten of via ondersteuning voor bv. het oprichten van een coöperatieve voor de productie van hernieuwbare energie laten we burgers zelf projecten kiezen en realiseren.

Beverhoutsveld niet te koop!

Meest recente berichten