Standpunten

Neem een duik in onze ideeën!

Wij gaan voor een warme, sociale gemeente waar mensen zich thuis voelen: verkeersveilig,  met veel groen, gezonde lucht en levendige winkelstraten. We moedigen ecologische land- en tuinbouw aan en streven naar een klimaatneutrale gemeente. We kiezen voor solidariteit met wie tegenslag heeft. Tegenover angst en verdeeldheid zetten wij menselijkheid en verbondenheid. .

Allemaal samen-leven

Beernem, dat zijn wij allemaal. In onze gemeente moet iederéén zich thuis voelen. We willen een gemeente die mensen verbindt en verenigt in plaats van verdeelt en buitensluit. sp.a-Groen kiest daarom voor een sociale, eerlijke, diverse en warme gemeente. Wij laten niemand achter. Wij willen een verdraagzame gemeente, waarin voor elk van ons een plekje is. Samen zijn we zoveel rijker. Vertel me meer...

Groen en gezond, voor mens en dier

We gaan allemaal een beetje dood aan luchtvervuiling. Vooral onze kinderen zijn het kwetsbaarst. Zelf kunnen we heel veel doen. Door bv. vaker de fiets te nemen om boodschappen (fruit, groenten, enz...) te doen bij de lokale winkelier en zo de korte keten te stimuleren. We moedigen milieuvriendelijk tuinieren en pluktuinen aan.We verkopen Beverhoutsveld NIET! We bewaren de open ruimte en zorgen met een bomenplan dat de mooie dreven bewaard blijven. Vertel me meer...

Duurzaam en betaalbaar dak boven elk hoofd

Wonen in Beernem houden we betaalbaar en aantrekkelijk. We bepalen waar appartementen mogen komen en waar niet. We zorgen voor genoeg groen en
speelruimte. Nieuwe wijken worden woonerven, zodat kinderen op straat kunnen spelen.
Via de Woonwinkel vinden ook mensen met een beperkt inkomen een goede woning. We geven premies om oudere woningen energiezuiniger te maken. En we ondersteunen
nieuwe woonvormen zoals gemeenschappelijk wonen en kangoeroewonen. Vertel me meer...

Lokaal ondernemen en toerisme

 

Veilig op straat, in de wijk en in het verkeer

 

Bruisende verenigingen en erfgoed respect

 

Van zeven tot zevenenzeventig

Gezond financieel beleid

Tot uw dienst: transparant en met inspraak