Van zeven tot zevenenzeventig

Wij hebben aandacht voor alle burgers, zowel jong als oud.

In 2016 telde Beernem 19% kinderen en 20% senioren (boven de 65 jaar). Dat is gelijkaardig aan andere landelijke gemeenten met een sterke vergrijzing.

Jong leven!

We focussen ook op kinderen: zij hebben recht op ontspanning en spel in hun buurt en op inspraak in het beleid, want beleidskeuzes hebben ook gevolgen voor hen. We zorgen voor betaalbare en kwalitatieve kinderopvang. We kiezen daarbij voor de Brede School, zodat kinderen tijdens de naschoolse opvang de kans krijgen om te sporten, naar de bib te gaan, enz.  Schoolstraten, fietsstraten, goede voetpaden en goed zichtbare oversteekplaatsen zorgen voor meer verkeersveiligheid aan de scholen en langs schoolroutes.

We richten een kindergemeenteraad op. Zo kunnen kinderen mee hun zegje doen over zaken die ze zelf belangrijk vinden zoals bv. een nieuw verkeersbord aan de scholen om chauffeurs aan te zetten om trager te rijden, over een glijbaan in het zwembad, over het soort speeltoestellen op de speelpleinen, enz.

We zorgen voor betaalbare kinderopvang met speciale aandacht voor opvang van baby’s en peuters. Want veel opvangouders stoppen ermee zodat er een tekort aan plaatsen dreigt.

We communiceren beter over de voor-en naschoolse kinderopvang: we zorgen voor een (papieren en online) brochure met alle mogelijke info over de kinderopvang: inschrijfmomenten, info-avond van de gemeente, enz. Waar nodig komt een ambtenaar van de gemeente in de school zelf uitleg geven.

Een gemeente met speciale aandacht voor ouderen

We zetten eveneens in op de leefkwaliteit van senioren, want oudere mensen zijn een enorme rijkdom voor de lokale samenleving. Heel veel ouderen zijn actief, ze doen aan vrijwilligerswerk, ze vangen de kleinkinderen op en doen andere zorgtaken. Terwijl onze samenleving ‘arbeid’ eng invult en enkel in rekening brengt wat op de ‘reguliere’ arbeidsmarkt wordt gepresteerd, is de (economische) waarde van mantelzorg en vrijwilligerswerk nochtans immens.

Zorgbehoevende ouderen moeten zo lang mogelijk in de eigen buurt kunnen blijven wonen. Wij zoeken mee naar oplossingen die dit mogelijk moeten maken (bv. via het OCMW thuiszorg en door het ondersteunen en subsidiëren van mantelzorg).

We hebben speciale aandacht voor de aanleg van het openbaar domein: o.a. goede, obstakelvrije voetpaden.

We voorzien meer activiteiten voor senioren zoals o.a. sportelen  (= sporten op eigen tempo, plezant bewegen samen met andere 50-plussers en combineren dit met cultuur en lekker eten).

Meest recente berichten