Veiligheid op straat, in de wijk en in het verkeer

Veiligheid is een basisrecht: mensen moeten zich veilig en geborgen kunnen voelen in hun straat, hun wijk en in hun gemeente.

Wij maken werk van een verkeersveilige gemeente met bijzondere aandacht voor veilige schoolomgevingen en schoolroutes en een betaalbaar openbaar vervoer.

Ook in Beernem zorgt het toenemende autoverkeer voor groeiende files en luchtvervuiling. Fietsers en voetgangers komen steeds meer in de verdrukking. De opeenvolgende mobiliteitsplannen van de huidige coalitie zijn dan ook een slag in het water omdat de gemeente het STOP-principe (eerst Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas Personenwagens) niet naleeft. Sp.a-groen wil dit beter aanpakken.

Je veilig voelen in je straat en in je wijk.

We kiezen voor een integraal veiligheidsbeleid dat werkt aan de hele veiligheidsketen: preventie, handhaving en nazorg (slachtofferbegeleiding, alternatieve straffen, enz.) en dat in samenwerking met o.a. de politie van Het Houtsche. We focussen niet enkel op het bestrijden van inbraken en geweldmisdaden, maar ook op verkeersveiligheid, milieuveiligheid en sociale veiligheid.

Je veilig voelen in het (fiets)verkeer.

Inzake verkeersveiligheid zijn uit onze enquête “Hart voor Beernem” heel wat knelpunten naar voor gekomen. Verkeersveiligheid kwam trouwens als absolute prioriteit naar voor in deze enquête.

Onze belangrijkste actiepunten zijn:

  1. We zorgen voor écht veilige fiets- en schoolroutes;
  2. We breiden het fietspadennet verder uit en voorzien nieuwe fietspaden waar het nodig is met slimme led-verlichting;
  3. Waar er geen gescheiden fietspaden liggen, verlagen we de snelheid van 70 km naar 50 of 30 km/u;
  4. We voeren versneld fietsstraten in;
  5. We zetten in op kwalitatieve fietsstallingen in de publieke ruimte;
  6. We moedigen fietsstallingen en fietsvoorzieningen aan handelszaken aan;
  7. We zorgen voor oplaadpunten voor elektrische fietsen;
  8. We werken verder aan het openstellen van trage wegen.
  9. We werken ook aan betere en beter onderhouden voetpaden. Goede voetpaden zijn voor iedereen, maar vooral voor minder mobiele mensen en senioren heel belangrijk.

Openbaar vervoer: betaalbaar en aantrekkelijk

De inwoners van Beernem en de reizigers die in Beernem opstappen willen graag hun treinen terug. Zowel in 2014 als in 2017 werden petities georganiseerd om te protesteren tegen de afbouw van de publieke dienstverlening. De laatste petitie, met meer dan 550 handtekeningen, werd in maart 2017 afgegeven aan de CEO van de NMBS, mevrouw Sophie Dutoirdoir. Bij de totstandkoming van het nieuwe vervoersplan 2017 werd er voornamelijk werk gemaakt om de voorstadsnetten te versterken. Dit is een goede zaak, maar in Beernem is er geen extra dienstverlening bijgekomen.

We zullen blijvend druk uitoefenen op de hogere overheid om de trein voor de Beernemnaar aantrekkelijker te maken.

De tegemoetkomingen in het openbaar vervoer die het huidige gemeentebestuur afschafte, voeren we opnieuw in. Zo wordt de bus weer een aantrekkelijk en betaalbaar alternatief.

 

Meest recente berichten