Warm, gezellig en rijk verenigingsleven

Beernem, kampioen inzake een bruisend verenigingsleven

Beernem is kampioen op het vlak van het verenigingsleven (sport-, jeugd- culturele-, sociale verenigingen, creatieve feestcomités, enthousiaste adviesraden,…). We willen dit verenigingsleven blijvend ondersteunen op financieel en materieel vlak.

Wij willen een gemeente die cultuur in al zijn facetten ondersteunt en promoot en haar erfgoed respecteert.

Beernem heeft heel wat kunstenaars in huis. We ondersteunen en promoten deze cultuuruitdragers door het ondersteunen en mee-organiseren van tentoonstellingen, lezingen, …. De bibliotheek is voor ons een laagdrempelige ontmoetingsplaats die, naast zijn sociale taak, ook een schakel vormt binnen onderwijs en cultuur.

Erfgoed eren

Als erfgoedgemeente zetten we actief stappen voor het verder bewaren van erfgoed. We ontwikkelen een visie rond de herbestemming of bredere bestemming van de 5 kerken in Beernem.

Beernem is een definitief erkende erfgoedgemeente. Maar dit is geen eindpunt. Kerkgebouwen horen bij het cultuurhistorische erfgoed en zijn eigenlijk van iedereen. Kerkelijk erfgoed wordt een steeds grotere zorg. Bewaren is nodig, maar niet stilstaan. Beernem telt 5 kerken: de Sint-Lambertuskerk in Oedelem, de Sint-Amanduskerk (goede akoestiek) en kerk Heilige Maria Moeder Gods in Beernem, de Sint-Joriskerk in Sint-Joris en de Sint-Petruskerk (goede akoestiek) in Oostveld.

In overleg met alle betrokkenen werken we een visie uit rond de herbestemming of bredere bestemming van de kerken in Beernem. Met bredere bestemming bedoelen we dan: het kerkgebouw laten gebruiken door ‘buitenkerkelijken’, m.a.w. door bv. culturele organisaties, lokale verenigingen, enz..

Levendig, op elk vlak

We introduceren een vrijetijdspas die elke bewoner kan opladen volgens zijn/haar eigen behoeften aan vrijetijdsbesteding.

Mensen komen graag samen om te feesten, te praten. We willen initiatieven hiertoe verder aanmoedigen en ook zelf initiatieven nemen.

We hebben meer aandacht voor de recreatieve sporter, naast de (competitief ingestelde) sporter die lid is van een sportclub.

We steunen laagdrempelige evenementen waardoor de samenhorigheid van Beernemnaars nog duidelijker wordt zoals nu reeds lukt door bv. vzw Den Bunker in Oedelem.

We organiseren de nieuwjaarsreceptie beurtelings in een andere deelgemeente.

Meest recente berichten